Kommende konserter                              Vil du ha varsel om mine konserter på e-post?                     Til Forside


Varsel på e-post
Hvis du vil motta en mail fra meg med informasjon om konserter som nærmer seg,
kan du melde deg på min mailing-liste. Skriv "Konsertmail" som subject.

______________________________________

Vangens Operastudio i Skien kirke

Mandag 2. november 2020 - kl.19.00!

Nå kan det være at mange av det trofaste publikumet vårt er sulteforet på konserter. En god mulighet til å høre flott og variert sang er Vangen Operastudio sin konsert i Skien kirke mandag 2. november kl.19.00!
Jakob Zethner og jeg har med 6 sangelever/studenter, Trond Akerø-Kleven spiller til, og Even Kaalstad er konferansier!

Billetter i døra eller her: https://www.elvespeilet.no/event/opera-i-telemark/